Chiffons de nettoyage industriel blanc W7, distribution feuille à feuille, boîte de 120 chiffons, Tork
Chiffons de nettoyage industriel blanc W7, distribution feuille à feuille, boîte de 120 chiffons, Tork

Chiffons de nettoyage industriel blanc W7, distribution feuille à feuille, boîte de 120 chiffons, Tork

Reference : 716702

Chiffons de nettoyage industriel blanc W7, distribution feuille à feuille, boîte de 120 chiffons, Tork